Investera i aktier

Var med och bygg den nya mobila banken i Norden.

Investera nu!

Bli aktieägare i Untie Group inför den hägrande börsnoteringen

Untie Group AB (publ) grundades 2010 med målsättning att etablera en ny mobilbank i Norden med fokus på kunden. Beteendet hos konsumenterna har förändrats radikalt under de senaste 20 åren. Det är inte längre kunden som ska behöva komma till banken utan banken som ska komma till kunden. Banken måste finnas tillgänglig 24 timmar om dygnet på den plats och tid då kunden behöver dess tjänster.

90 % av alla svenskar över 12 år har idag en egen smart mobil och naturligtvis måste finanstjänsterna anpassas för det formatet. Untie har sett tydliga bevis för det här beteendet då över 80 % av dess kunder konsumerar tjänsterna genom sin mobiltelefon eller surfplatta.

Untie, som namnet antyder, vill vara den bank som frigör sina kunder från traditionella finanstjänster och inte stänger in sina kunder med krångliga villkor och där man måste komma med ”mössan i hand” och be om att få använda bankens tjänster.

Under 10 år har vi utvecklat våra tjänster och byggt en kundbas på 50 000 kunder. Nu tar vi nästa steg och för första gången bjuder vi in fler aktieägare till vår resa.

Ladda ner vår korta presentation här.

Ladda ner vårt investeringsmemorandum här.

Investera nu!

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.