Investera i aktier

Var med och bygg den nya mobila banken i Norden.

Skriv upp dig för att bli aktieägare i Untie Group

Du som är intresserad av att bli aktieägare i Untie Group AB kan fylla i en intresseanmälan nedan. Du är då först med att få reda på när nästa publika emission hålls.

Vision och bakgrund

Untie Group AB (publ) grundades 2010 med målsättning att etablera en ny mobilbank i Norden med fokus på kunden. Våra tjänster idag kräver inte en banklicens, men en banklicens är någonting vi strävar efter att anskaffa i framtiden.

En anledning till det är att beteendet hos konsumenterna har förändrats radikalt under de senaste 20 åren. Det är inte längre kunden som ska behöva komma till banken utan banken som ska komma till kunden. Banken måste finnas tillgänglig 24 timmar om dygnet på den plats och tid då kunden behöver dess tjänster.

90 % av alla svenskar över 12 år har idag en egen smart mobil och naturligtvis måste finanstjänsterna anpassas för det formatet. Untie har sett tydliga bevis för det här beteendet då över 80 % av dess kunder konsumerar tjänsterna genom sin mobiltelefon eller surfplatta.

Untie, som namnet antyder, vill vara den tjänst som frigör sina kunder från traditionella finansvillkor och inte stänger in sina kunder med krångliga avtal där man måste komma med "mössan i hand" och be om att få använda bankens tjänster.

Fyll i intresseanmälan

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.