Preferensaktier

Investera i preferensaktier genom vårt bolag Untie Lending AB.

Investera nu!

Preferensaktier med 7% avkastning

Untie Lending är ett företag som ger ut privatlån sedan hösten 2017 och har på kort tid skapat stor efterfrågan på marknaden.

Genom en helt automatiserad ansökningsprocess får kunden lånebesked omgående och tack vare noggrann kreditprövning är våra historiska kreditförluster mycket små.

Vi ser en stor efterfrågan på våra tjänster. För att täcka kapitalbehovet erbjuder vi nu möjligheten att investera i preferensaktier till en fast avkastning på 7% helt utan bindningstid, eftersom du kan begära inlösen månadsvis.

                             

Alla investeringar är förenade med risk. Enligt UC har Untie Lending AB (publ) "God kreditvärdighet". Läs mer om riskfaktorer under frågor och svar.
”Sigillet är utfärdat av UC AB. Klicka på bilden för information om UC:s Riskklasser.”

Fördelarna för dig som investerare

  • Avkastningen om 7% är stabil och förändras inte.
  • Möjlighet till utdelning till ditt konto varje månad.
  • Investeringen är utan avgifter och helt automatiserad.
  • Ingen bindningstid, du har möjlighet till månatlig inlösen.
  • Lägre skatt på din avkastning än för andra investeringar.
  • Minsta belopp är 2 000 kr (1 st preferensaktie)

Vanliga frågor

Avkastning
Avkastningen 7% och värdet på preferensaktierna är stabila och förändras inte.
Untie Lendings preferensaktie skiljer sig från de som handlas på en börs. Kursen är fixerad och ändras inte med köp och sälj på en marknad. Därmed är också utdelningen fixerad till 7%. Detta passar den som vill ha ett stabilt och jämnt kassaflöde och ett stabilt kapital.
Utdelning
Utdelningen sätts in på ditt konto varje månad.
Varje har du möjlighet att få din avkastning utbetald dvs en tolftedel av 7%. Om du investerar 100 000 kr så får du 583 kr per månad i utdelning.
Inga avgifter
Investeringen sker utan avgifter och är helt automatiserad
Vi har automatiserat hela processen från det du registrerat din investering. Inga avgifter och utbetalningar direkt till ditt konto.
Bindningstid
Det finns ingen bindningstid.
Du kan begära inlösen av dina preferensaktier månadsvis, se villkoren för detaljerad beskrivning.
Skatt
Det är lägre skatt på avkastningen än på andra investeringar.
Skatten på utdelning från preferensaktier är lägre än t.ex. ett sparkonto. För privatpersoner är den 25% istället för 30% och för företag 0% istället för 21,6%.
Minimumbelopp
Minsta belopp är 2000 kr dvs. 1 st preferensaktie
Vi vill erbjuda både stora och små sparare den höga avkastningen. Därför är minsta beloppet värdet av en aktie. Automatiseringen gör vår process effektiv, billig och avgiftsfri.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.